Organizace výuky od 14. 10. 2020

13 října, 2020 10:55 am

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020  organizace vzdělávání na naší škole bude probíhat takto:

Od středy 14. 10. do 1. 11.  je škola pro žáky uzavřena. Distanční výuka bude realizována systémem, který se osvědčil již na jaře – online hodinami a zadáváním samostatné práce pro žáky.  

  1. stupeň

– online hodiny si učitelé zorganizují v MS Teams v individuálnější podobě → budou v menších skupinkách žáků, bližší informace pošle třídní učitel
– dále bude zadávána práce pro žáky pomocí Bakalářů

  1. stupeň

– online hodiny budou probíhat v MS Teams, rozvrh online hodin platný od pondělí 19. 10. bude zaslán přes Bakaláře, nasazení online hodin bude vycházet z běžného rozvrhu
– samostatná práce pro žáky bude zadávána pomocí Moodle
– na  tento týden již proběhla domluva na online hodiny a zadání práce v jiném režimu

Přihlašovací údaje by měli žáci do Moodle i Teams znát. V případě problémů s přihlášením kontaktujte Mgr. Martina Holomka.

Distanční  výuka je povinná. Bude evidována absence na online hodinách.

V případě, že se online výuky vaše dítě nemůže zúčastnit z důvodu dlouhodobých technických problémů (špatného technického vybavení nebo nedostatečného  internetového připojení), které jsou třídním učitelům již známy, je zákonný zástupce povinen zajistit, aby si žák vyzvedával a odevzdával práci způsobem dohodnutým s třídním učitelem.  

Při nemoci žáka a v případě neočekávaných technických problémů  napište omluvenku do Bakalářů.

Školní družina je mimo provoz.

Obědy jsou žákům odhlášeny. V případě zájmu o obědy od příštího týdne (tj. od 19. 10.) kontaktujte školní jídelnu telefonicky, nejpozději do čtvrtka 15. 10. do 14.00 hodin. Obědy budou vydávány pouze v případě, že bude více než 30 zájemců. Obědy by pak byly vydávány do jídlonosičů v době od 11.15 do 12.30 hodin.

Martina Zavřelová
ředitelka školy