Organizace výuky od 12. dubna 2021

8 dubna, 2021 9:32 am

Rotační výuka 1. stupně, 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Od 12. 4. nastoupí žáci 2.A; 2.B, 3.A, 5.A a 5.B

Od 19. 4. nastoupí žáci 1.A, 1.B, 3.B, 4.A a 4.B

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci účastnící se prezenční výuky testováni antigenními testy – výtěr z nosu. Prosíme rodiče, aby si o testování s dětmi promluvili a uklidnili je, případně si podobný test domů zakoupili a vyzkoušeli testování s dětmi v klidu doma. Rodičům bude rozeslán návod i s instruktážním videem, aby mohli postup dětem vysvětlit.

Pokud dítě nebude na testování přítomno, musí být testováno po příchodu do školy.

Školní družinaranní od 6.30 hodin, žáci půjdou do svých tříd, dohled bude na chodbě (podobný režim jako v prosinci), odpolední družina pro 1., 2. a 3.  třídy do 17.00 hodin; pro 4. třídy do 15.00 hodin, pro 5. třídy z organizačních důvodů zrušena.

Obědy budou všem dětem, které mají presenční výuku, vždy přihlášeny. Pokud obědy nebudete chtít, musíte si je na stránkách www.strava.cz odhlásit (ti co půjdou do školy od pondělí 12. 4. musí si oběd odhlásit během čtvrtka 8. 4.)  Žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče. Tito žáci si musí obědy přihlásit sami v aplikaci www.strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.

Žáci budou vyučováni dle platného rozvrhu, výuka nebude zkrácena. Místo TV vycházky (testování), případně jiné výukové aktivity; HV bez zpěvu.

Ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku, případně respirátor (látková rouška nestačí). Prosíme, vybavte své děti každý den alespoň 2 rouškami, aby byla možná výměna.

Pokud se žák nebude účastnit presenční výuky, bude mu zadána práce (jako by byl nemocný).

Online hodiny budou probíhat jen v týdnu distanční výuky.

Žáci 2. stupně mohou být zváni na individuální nebo skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků  do školy.