Organizace výuky od 12. 10. 2020

9 října, 2020 9:49 am

Na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace vzdělávání na naší škole takto:

  1. stupeň – výuka beze změny jen s těmito opatřeními:

                       – nadále je zakázán zpěv,
                       – je zrušena výuka plavání. Tato výuka bude nahrazena TV.

  1. stupeň – výuky se osobně účastní polovina tříd
    • Od 12. do 16. 10. prezenční výuka ve škole tříd 6.A, 6.B a 8.A
    • Od 19. do 23. 10. prezenční výuka ve škole tříd 7.A, 7.B a 9.A

        Třídy, které nemají presenční výuku, se budou vzdělávat distančně. Distanční výuka je povinná, žáci dostanou informace od TU.

        Sportovní činnosti jsou nadále zakázány – 12.-16. 10. je TV odvolána. V dalším  týdnu bude pro hodiny TV stanoven náhradní režim, o kterém budete informováni.

        Hudební výchova – nadále zakázán zpěv.

        Školní klub mezi ranní a odpolední výukou bude v provozu jen v případě deště a bude zajištěn pro každou třídu zvlášť.

        Obědy budou žákům, kteří se vzdělávají doma, odhlášeny školou. Prosíme o kontrolu na webovém rozhraní www.strava.cz, zda k odhlášení skutečně došlo! Pokud byste v době distanční výuky chtěli obědy, je nutné si je přihlásit a přijít si pro ně s jídlonosičem v době od 11.15 do 11.45 hodin.

Zájmová činnost se ruší. Zrušeny jsou kroužky pořádané školou i kroužky pořádané jinými subjekty. Pronájmy tělocvičny se od 12. do 30. 10. ruší.

Nadále platí povinnost při pobytu v budově školy nosit roušky. Výjimku mají žáci 1.stupně při frontální výuce a při TV.  V případě, že se ve třídě 1. stupně objevil žák, jemuž byla nařízena karanténa, nosí žáci z rozhodnutí ředitele roušky i při frontální výuce po předem stanovenou dobu.

Podzimní prázdniny se prodlužují – budou od pondělí 26. do pátku 30. 10. 2020