Organizace výuky od 10. 5. 2021

5 května, 2021 5:01 pm

Od 10. 5. zahajují rotační výuku i žáci 2. stupně (střídání presenční a distanční výuky po týdnech). Pro žáky 1. stupně se na organizaci výuky nic nemění.

Rotační výuka:
V týdnu od 10. 5. budou mít presenční výuku třídy: 2.A; 2.B; 3.A; 5.A; 5.B; 6.A; 6.B a 9.A
V týdnu od 17. 5. budou mít presenční výuku třídy: 1.A; 1.B; 3.B; 4.A; 4.B; 7.A; 7.B a 8.A
V těch týdnech, kdy neprobíhá u žáků presenční výuka v budově školy, bude probíhat distanční výuka v podobném či stejném rozsahu jako doposud. Upozorňuji na možnost drobné úpravy rozvrhu v době distanční výuky. O této změně by vás informovali třídní učitelé.

Presenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, který platil od začátku školního roku. Bude omezena výuka volitelných předmětů. Bližší informace se budou objevovat v suplování v Bakalářích.

Testování

PCR testy ze slin 1x týdně, a to v pondělí

Pokud žák nebude v pondělí ráno přítomen na testování PCR testem z důvodu pozdního příchodu či absence, po svém příchodu do školy bude testován původním antigenním testem. A tento test musí absolvovat znovu ve čtvrtek.  

Školní družina

Bude fungovat ve stejném režimu jako doposudranní od 6.30 hodin, žáci půjdou do svých tříd, dohled bude na chodbě (podobný režim jako v prosinci), odpolední družina pro 1., 2. a 3.  třídy do 17.00 hodin; pro 4. třídy do 15.00 hodin, pro 5. třídy z organizačních důvodů zrušena.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se budou moci stravovat žáci absolvující presenční výuku.

  • Všem žákům 1. stupně budou obědy na týdny presenční výuky přihlášeny. Pokud nemáte o obědy zájem, odhlaste si je v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Žáci druhého stupně si musí obědy přihlásit sami v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Přihlášky a odhlášky na pondělí 10. 5. je nutné provést nejpozději ve čtvrtek 6. 5. do 12 hodin

Žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.00  do 11.30 hodin a od 13.45 do 14.00 hodin.

Roušky

Žáci mají povinnost v prostorách celé školy nosit roušky a to i v průběhu výuky, proto prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek a zajistěte jejich každodenní výměnu.

Tělesná výchova

Sportovní činnosti jsou venku povolené, proto bude výuka tělesné výuky probíhat venku. Své děti vybavte vhodným sportovním oblečením. Žáci nepůjdou ven jen v případě deště.