Organizace prvního týdne

23 srpna, 2021 3:53 pm

Školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. 9. v 8.00 hod ve třídách.

Žáci 1.- 5. tříd půjdou vchodem do budovy Kamenačky 2, žáci 2. stupně půjdou hlavním vchodem. U vchodů do obou budov bude vyvěšeno rozmístění tříd v novém školním roce. Prvňáčci se svými rodiči půjdou také do své třídy. Tento den se žáci nepřezouvají.

Také v novém školním roce musí děti i rodiče v budově používat roušku či respirátor, který si mohou otestovaní žáci při výuce sundávat.

Ve třídách po osmé hodině proběhne nejdříve testování na COVID-19. Testovat budeme antigenními testy, výtěrem z nosu. Pokud by byl některý žák pozitivní, bude odeslán na PCR test pouze on, ostatní žáci nemusí nastupovat do karantény.  U testování 1.- 3. tříd mohou asistovat rodiče. Další podrobnosti k testování najdete zde.

Po testování proběhne s třídními učiteli zahájení školního roku ve třídách.

V 8.45 hod se všichni žáci přesunou na školní dvůr, kde  slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Předpokládaný konec slavnostního zahájení školního roku  bude přibližně v 9.00 hodin.

Děti, které půjdou tento den do školní družiny, se vrátí se svými učiteli do tříd, kde si je převezmou vychovatelky. Ostatní děti odchází po slavnostním zahájení domů. Prvňáčci a jejich rodiče se vrací do své třídy, kde proběhne informativní schůzka s třídní učitelkou a vychovatelkou.  

Provoz školní družiny začne v 9.00 hod. Pokud jsou žáci přihlášeni do školní družiny a tento den do družiny nepůjdou, musí donést podepsaný souhlas, že mohou jít sami domů. Upozorňujeme, že ve středu 1. 9. není ranní družina.

Obědy budou 1. září  vydávány od 10.30 do 11.30 hod. ve školní jídelně.

Ve čtvrtek 2. 9. budou třídní učitelé ve svých třídách, 1. stupeň se bude učit 4 hodiny, výjimkou jsou 1. třídy, které budou mít jen 2 hodiny; 2. stupeň 5 hodin. V průběhu tohoto dne budou rozdávány učebnice, žáci budou seznámeni se školním řádem, budou poučeni o bezpečném chování ve škole, vytvoří si třídní pravidla, zvolí třídní samosprávu, atd. Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd.  Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

V pátek 3. 9. na 1. stupni budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem, výjimkou jsou opět 1. třídy, které budou mít jen 3 hodiny.  Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd. Na druhém stupni bude 1. – 2. hodina s třídním učitelem, 3. až 5. hodinu bude probíhat výuka dle rozvrhu. Na oběd půjdou žáci po skončení své výuky.

V tomto týdnu odpadají nulté, šesté, sedmé, osmé i deváté hodiny.

Od pondělí 6. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu včetně nultých a odpoledních hodin.

Těšíme se na Vás.