Organizace prvního školního týdne

27 srpna, 2019 3:44 pm

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. v 8.00 hod na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Srdečně zveme všechny žáky, rodiče, prarodiče i návštěvníky.  Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Tento den se žáci nepřezouvají. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.30 a 9.40 hod. Provoz školní družiny začne v 9.40 hod.. Upozorňujeme, že v pondělí 2. 9. není ranní družina.

Obědy budou v prvním dnu vydávány od 10.30 do 11.30 ve školní jídelně.

V úterý 3. 9. budou třídní učitelé ve svých třídách, 1. stupeň se bude učit 4 hodiny, výjimkou jsou 1. tříd, které budou mít jen 2 hodiny; 2. stupeň 5 hodin. V průběhu tohoto dne budou žáci seznámeni se školním řádem, budou poučeni o bezpečném chování ve škole, vytvoří si třídní pravidla, zvolí třídní samosprávu, atd. Družina začíná po skončení výuky jednotlivých tříd.

Ve středu 4. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň – max. 5 hodin, 2. stupeň max. 6 hodin. Výjimkou jsou opět 1. třídy, které budou mít jen 3 hodiny. 

Ve čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň – max. 5 hodin, 2. stupeň max. 6 hodin.

V tomto týdnu odpadají nulté, sedmé, osmé i deváté hodiny.

Od pondělí 9. 9. bude probíhat výuka dle rozvrhu včetně nultých a odpoledních hodin.

Těšíme se na Vás.