Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019

18 června, 2019 4:41 pm

Od pondělí 24. 6. jsou třídní učitelé ve svých třídách, nulté hodiny a odpolední výuka odpadá.

První stupeň (1. – 5. třída) výuka od 8.00 – 11.40 hod, navazuje školní družina.

Druhý stupeň (6. – 9. třída) výuka od 8.55 – 12.35 hod.

V případě předem naplánované akce třídy výuka dle instrukcí třídních učitelů.

V úterý 25. 6. od 10.00 hod se koná rozloučení deváťáků v Dělnickém domě. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 28. 6. v první vyučovací hodině slavnostní rozdávání vysvědčení, na které navazuje od 8.45 do 9.00 hod slavnostní ukončení školního roku na školním dvoře. Obědy budou vydávány od 10.30 do 11.30 hod. Pokud si chcete odhlásit obědy na 26. 6. – 28. 6. učiňte tak nejpozději 25. 6.  do 12.00 hodin. Poté již nebude odhlášení možné.

Více informací podají třídní učitelé.