Organizace od 30. listopadu

23 listopadu, 2020 3:54 pm

Výuka od 30. 11.

  • žáci prvního stupně – presenční výuka
  • žáci devátého ročníku – presenční výuka
  • žáci 6.-8. tříd – rotační  způsob výuky (střídání presenční a distanční výuky po týdnech).

Rotační výuka:
V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7.A, 7.B, 8.A. Žáci 6.A a  6.B – distanční výuka.
V týdnu od 7. 12. nastoupí žáci 6.A, 6.B.  Žáci 7.A, 7.B, 8.A – distanční výuka.

V těch týdnech, kdy neprobíhá u žáků 6.-8. ročníku presenční výuka v budově školy, bude probíhat distanční výuka v rozsahu tak, jak výuka probíhala doposud.

Presenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, který platil od začátku školního roku. Bude omezena výuka volitelných předmětů a tělesné výchovy. Bližší informace se budou objevovat v suplování v Bakalářích.

Školní družina

Podle pokynů MŠMT k provozu škol od 30. 11. nesmí docházet k míchání skupin žáků z různých tříd v rámci školní družiny, proto je možné obnovit provoz odpolední školní družiny jen pro žáky 1. – 3. tříd.  Odpolední družina bude v provozu do 17.00 hodin. Pravidla délky pobytu dětí a způsobu jejich odchodu domů zůstávají stejná jako před distanční výukou.

Ranní družina nebude poskytována v běžném režimu. Tam, kde v individuálních případech je nutný dřívější příchod dítěte,  bude možno od 6.30 hodin přivést dítě do školy. Dítě bude do začátku výuky ve své třídě, bude nad ním vykonáván dohled podobně jako o přestávkách.

Školní jídelna

Ve školní jídelně se budou moci stravovat žáci absolvující presenční výuku.

  • Všem žákům 3. – 5. třídy budou obědy od 30. 11. přihlášeny. Pokud nemáte o obědy zájem, odhlaste si je v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Žáci druhého stupně si musí obědy přihlásit sami v aplikaci strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018.
  • Přihlášky a odhlášky na pondělí 30. 11. je nutné provést nejpozději ve čtvrtek 26. 11. do 12 hodin

Žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.00  do 11.30 hodin a od 13.45 do 14.00 hodin.

Roušky

Žáci mají povinnost v prostorách celé školy nosit roušky a to i v průběhu výuky, proto prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek a zajistěte jejich každodenní výměnu.