Organizace od 18. listopadu

17 listopadu, 2020 5:30 pm

Žáci 1. a 2. tříd  se vrací od 18. 11. 2020 do školy na presenční výuku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Protože jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Pro ostatní třídy se nic nemění, distanční výuka bude probíhat jako dosud.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin, odpolední do 17.00 hodin. Pravidla délky pobytu dětí a způsobu jejich odchodu domů zůstávají stejná jako před distanční výukou.

Školní jídelna bude také v provozu. Všem dětem 1. a 2. tříd jsme obědy od 18. 11. přihlásili. Ve školní jídelně se budou moci stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.15  do 12.45 hodin. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste si je v aplikaci www.strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018 v pondělí 16. 11. od 8 do 10 hod. Možnost přihlášení oběda na středu 18. 11. bude ukončena v pondělí 16. 11. v 10 hod.