Organizační informace

16 prosince, 2020 2:26 pm

Vážení rodiče,

MŠMT vyhlásilo 21. a 22. 12. volnými dny. V tyto dny je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Nebude probíhat presenční ani distanční výuka. Nesmí být v provozu ani školní družina, ani školní výdejna stravy. Žákům byly odhlášeny obědy.

Pokud nenastanou nějaké změny, v pondělí 4. 1. nastoupí do školy celý 1. stupeň a třídy 6.A; 6.B a 9.A, ostatní třídy 2. stupně (7.A, 7.B, 8.A) budou mít distanční výuku. Školní družina bude ve stejném režimu jako před Vánocemi, tedy ráno od 6.30 hod, odpoledne do 17.00 hodin. Obědy budou přihlášeny jen žákům 1. stupně, žáci 2. stupně si musí obědy přihlásit sami. Prosíme o kontrolu v aplikaci www.strava.cz

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 12. 1.   Rádi bychom se s Vámi setkali osobně, proto chystáme rezervační systém, který jsme již používali v loňském roce. V případě, že nebude možné osobní setkání, proběhnou třídní schůzky online. O jejich organizaci budete včas informováni.

S přáním klidných Vánoc a zdraví v novém roce 2021

Martina Zavřelová,
ředitelka školy