Ohlédnutí za oslavami 111. výročí založení školy – 1906 – 2017

25 září, 2017 8:56 pm

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci i učitelé bývalí i současní, abiturienti, kolegové, zastupitelé obce, …Tento text jsem psal jako pozvánku na 111. výročí založení naší školy a těšil jsem se spolu s ostatními pracovníky školy na průběh oslav, které jsme nachystali.

V posledním červnovém týdnu, v pondělí 26. června, se odehrála hlavní část oslav. Do nachystané školy ráno přišly děti, aby si užily netradiční výuky. Nejdříve se s celou školou rozloučili deváťáci. Jejich vystoupení v Dělnické domě bylo prostě perfektní. A hlavně, jen málokdo věděl, co mají nachystáno. Hudba, vystoupení, parkur. Potlesk nebral konce.

Po svačině celá škola, všechny chodby a třídy, patřily všem žákům najednou. Kvízy, výstavy, hlavolamy a různé vybavení školy. Mikroskopy a tvoření jako ve „výtvarce“, kdo chtěl, mohl všechno vyzkoušet. Jedna třída byla dokonce nachystána jako třída ze začátku století. Staré pomůcky jsme si půjčili od babiček a z archivů. Prvňáčci na druhém stupni a osmáci v lavicích první třídy. V tělocvičně a na hřišti se mezitím rozběhly turnaje v různých sportech.

Po obědě jsme se těšili na veřejnost, na rodiče, prarodiče, bývalé žáky a pracovníky školy. Pozváni byli i zastupitelé obce a další vzácní hosté. Všichni, kdo přišli, si mohli vyzkoušet to, co děti dopoledne. Mohli si projít celou školu, sednout si do lavic nebo se podívat na video smyčky ve dvou „promítacích sálech“. Škola se změnila v jednu velkou galerii, kde od stropu visely mobilní sochy a všechny chodby se staly výstavními sály.

Na dvoře školy, na hřišti, se mezitím rozeběhla akce Sdružení rodičů. Skákací hrad, kavárnička s dobrotami od maminek, chůze na chůdách, míče, branky, sportovní a dovednostní soutěže. Děti se vyřádily ve skákacím hradu, který nám zdarma zapůjčil pan Jiří Pavlík a některé soutěže si vyzkoušeli i dospěláci. Odpoledne se na školní dvůr usmívalo slunce a všichni se těšili na večer.

Dělnický dům se k večeru naplnil malými i většími umělci a sál spoustou diváků. Na podiu jedno vystoupení střídalo druhé a nejenom písničky a průvodní slovo, ale i divadlo, sklízely potlesk. Vše spělo k finále, závěrečnému vystoupení žáků devátých tříd. Kdo byl v sále, ví, jaký obrovský potlesk vyprovodil žáky domů.

Oslavy byly náročné na přípravu a stály všechny hodně sil, ale výsledek byl velmi dobrý. Škola si připomněla, že vyučování a život jsou vlastně to stejné. Sto jedenáct školních let je přece potřeba oslavit. Těšíme se na rok sto dvanáctý, klidný, pohodový, veselý a pracovní. Jsme rádi, že se těšíte s námi.

Mgr. Jiří Šebela

Celý den fotografovala Mgr. Martina Schneiderová. Její krásné fotografie naleznete zde.

Jen malá část fotografií: