Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

  Realizace září 2019 – červen 2021

 Realizace září 2017 – červen 2019