Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Naše škola je od září 2017 do prosince 2020 zapojena do projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.“

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně. Do projektu je zapojeno celkem 68 základních škol, z toho 66 škol zřizovaných městem Brnem a/nebo jeho městskými částmi, 2 partnerské školy jiných zřizovatelů a 7 organizací neformálního vzdělávání, které doučují zejména žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí: DROM, Domov svaté Markéty, Muzeum romské kultury, Petrov, Ratolest, Teen Challenge International, Diagnostický ústav pro mládež.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích. 

Více informací najdete zde.