Novinky a změny ve škole v roce 2018

13 února, 2018 4:23 pm

Polovina školního roku je za námi, druhé pololetí se rozbíhá a příští školní rok je již nadohled. Na naší škole připravujeme řadu změn. Mnohé z nich posunou školu dále a další z nich přizpůsobí výuku blíže současnému životu.

Společnost se průběžně a velmi rychle mění. Na základě dostupné literatury a studií jsme zpracovali vizi, předpoklad toho, co budou žáci potřebovat v dalších letech. Materiál jsme poskytli také Školské radě a některým členům Sdružení rodičů. I jejich připomínky jsme do této vize zapracovali. Nyní na jejím základě měníme školní vzdělávací plán. Je to práce lopotná, protože náš vzdělávací plán má několik set stran. Neměníme ho sice celý, jen části, ale stejně. Vše musí odpovídat normám MŠMT, vyhláškám a dalším předpisům a vše na sebe musí navazovat.

Základní úvahou pro změnu je zvýšená potřeba komunikace.

Ta je v současné informační společnosti se sociálními sítěmi, prací v mezinárodních firmách a podnikání ve světě základem. Proto jsme se rozhodli naší škole dát jazykové zaměření. Angličtinu budeme již od nového školního roku vyučovat od první třídy. Děti budou hravou formou vstupovat do anglického jazyka. Pomůže jim moderní interaktivní učebnice, která jim vydrží dva roky. Na druhém stupni začneme vyučovat další cizí jazyk od třídy šesté.

Abychom mohli jazyky učit současnými metodami, zpracovali jsme projekt na přestavbu jedné učebny na druhém stupni na počítačovou třídu s jazykovým softwarem. Projekt bude spolufinancován městem Brnem, MČ Brno-Židenice a školou. Třicet počítačů pro žáky, interaktivní tabule, jazykový software, nový nábytek i sítě, vše za více než čtyři milióny korun.

Dalšími prioritami školy budou v příštích letech informatika a digitální technologie, ekologie a manuální a technická zručnost. Budeme se snažit do školy, nejdříve na první stupeň, kupovat sety vždy třiceti tabletů pro práci žáků v některých běžných předmětech. Kromě toho budeme zkušebně již letos v únoru několik hodin v informatice šestých tříd vyučovat programování, zatím za pomoci lektorů z DDM Helceletova. K významným novinkám bude patřit posílení wi-fi sítě školy a řádově lepší připojení na internet. Dataprojektory jsou již ve všech učebnách školy a všichni vyučující mohou i nadále pracovat s počítači při vyučování.

Děti budou také pracovat ve školních dílnách i kuchyňce. Na to vše připravujeme naši školu tak, aby se části tohoto programu začaly naplňovat již od školního roku 2018/2019. Postupně každý další školní rok bude zavedena následující část. Nový vzdělávací plán se tak bude posouvat do vyšších ročníků. Bude trvat čtyři roky, než nový plán „naběhne“ celý.

Uživatelsky příjemnou investicí, která ovlivní život školy, bude zavedení elektronického stravovacího evidenčního systému, který umožní objednávat obědy po internetu a strávníci, děti i dospělí, se budou prokazovat elektronickými čipy. Ani zapomenutý čip nebude překážkou, přes objednávkový systém si zapomnětlivec vytiskne potvrzení a může jít na oběd.

Plán instalace šatních skříněk postupně do celé budovy druhého stupně uvítají zejména žáci a škola se ráda zbaví nevzhledných klecových šaten. Zatím nevíme, kdy se nám podaří dotáhnout do konce projekt na nové průlezky do dvora pro školní družinu, ale pracujeme na tom. Projekt na papíře již máme, ale peníze na realizaci ještě ne.

Na horolezeckou stěnu jsme nezapomněli, zkusíme novou účast v soutěži o její financování městem. Nyní chceme vylepšit hřiště na dvoře o sprinterské dráhy a zařídit doskočiště pro skok daleký. V naší krásné nové tělocvičně jsme právě dokončili lajnování pro další sport, oficiální hřiště pro badminton je na světě.

Čekají nás úpravy pro florbal, popř. další sporty. Přijďte si zahrát a uvidíte.

Vážíme si zájmu veřejnosti o naše sportoviště, rádi bychom od jarních měsíců pronajímali i hřiště a to jak běžně na pravidelné tréninky, tak i na jednorázové akce, turnaje, soustředění, zápasy a podobně. Lze hrát tenis, volejbal, malou kopanou, nohejbal, basketbal apod. Na vše máme sítě i kůly, koše a branky. Navíc šatny a sprchy u hřiště jsou k dispozici úplně nové.

Postupně se začíná rozvíjet spolupráce se Sdružením rodičů, ceníme si toho. Staré měníme k novému a doufáme, že i lepšímu. Pokud se k nám chcete podívat, navštivte nás na dnech otevřených dveří 20. února nebo 27. března nebo se podívejte na http://zskamenacky.cz