Nejistý termín sběru papíru 29. a 30. listopadu

29 října, 2016 9:04 pm

Vážení rodiče,
termín sběru papíru a použitých elektrospotřebičů, který byl naplánován na 29. a 30. listopadu je nejistý. Není dosud jasné, zda bude možné použít vjezd na školní dvůr. Kontejner do vjezdu můžeme nechat postavit teprve tehdy, až budeme mít dvůr předaný k užívání.otaznik_1

Může to být koncem listopadu, ale také to může být až začátkem prosince. Přesné datum zatím nelze stanovit, vše se odvíjí od průběhu dokončovacích prací stavby školního hřiště a od vydání kolaudačního rozhodnutí.

O přesném termínu sběru (může se jednat i o původní naplánovaný termín) Vás budeme informovat na webových stránkách a do žákovských knížek dětí. Děkujeme za pochopení.