Navštívili jsme JE Dukovany a PVE Dalešice

23 června, 2015 9:45 am

Pondělí 22. června strávila 8. A a 9. A ve dvou elektrárnách. Tuto exkurzi zajistila paní učitelka Vaňková v rámci výuky fyziky.

Nejdříve je čekala jaderná elektrárna Dukovany, kde se podívali na tři krátké filmy – o jaderných elektrárnách obecně, o hrozbě blackoutu a o tzv. energetickém mixu. Nejvíce je zaujal hraný film pojednávající o tom, co se může stát, když dojde k masivnímu výpadu elektrického proudu na delší dobu,  tzv. blackoutu. Poté si žáci prohlédli nové informační centrum a prošli si jednotlivá stanoviště.

Druhou část dne děti strávily v přečerpávací vodní elektrárně Dalešice. Měli jsme velké štěstí, protože byly v provozu dvě turbíny, byl to opravdu zážitek. Podívali jsme se tedy do provozu a nakonec zhlédli opět film, tentokrát o vodním díle Dalešice.

Myslím, že exkurze byla v pro žáky velmi přínosná, mohli na vlastní oči vidět, jak náročná a složitá je výroba elektrické energie, a uvědomit si, že elektřinou bychom neměli plýtvat, ale naopak si jí vážit.

/Mgr. Veronika Habánová