Náš projekt „Paměť národa“

17 dubna, 2019 2:48 pm

Na tento projekt jsme se těšili, protože nás zajímá historie a je mnohem zajímavější poslouchat  člověka, který tu „historii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy bohužel nenajdete v učebnici dějepisu. Tento projekt  nás naučil, že příběhy jsou všude kolem nás, jen je třeba se v dnešní uspěchané době zastavit a zaposlouchat se.

Na začátku projektu jsme se museli naučit spoustu věcí. Tak například jak správně klást otázky, jak používat diktafon, na co se máme vlastně ptát a tak. Když jsme byli už kompletně proškolení, tak to konečně přišlo! Pozvali jsme si pamětnici k nám do školy. Paní doktorka Zora Trňáčková k nám přijela ze Slavkova u Brna. A nutno dodat, že je to velmi příjemná paní. Nechtěli jsme na naši pamětnici hned tak vybafnout s hromadou pečlivě připravených otázek, a tak jsme se nejprve jen tak bavili. Bylo to fajn. Něco nám povídala „naše“ paní a něco zase my jí. Pak se zapnul diktafon a ……následovala nejtěžší část našeho projektu „naše interview“. První otázky směřovaly k sestavení životopisu naší paní pamětnice. Dále jsme měli připravené dotazy na školu a školní prostředí v době 2. světové války. Paní Trňáčková nám na naše dotazy velmi hezky odpovídala. Dozvěděli jsme se, jak vypadla výuka, učebnice, známkování, jaké se nosilo oblečení nebo jaké měly děti svačiny. My se pořád vyptávali, vyzvídali, dotazovali se, zajímali se až…………………. měla naše nahrávka 50 minut.  V tuto chvíli jsme se rozhodli nahrávání ukončit. Naši výpravu do historie jsme zakončili u stolu s občerstvením. U chlebíčku či kousku koláče jsme si ještě chvíli povídali mimo záznam. Ten den jsme odcházeli domů s pocitem, že je nám ta naše historie o kousek bližší.

Terka, 8.A

„Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout do jejich podstaty.
Paměť národa je pro studijní účely přístupná pro všechny zájemce, registrované i neregistrované, jako další pramen poznávání minulosti nebo slouží pro poučení o naší historii.
Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus.“

                                                 citace z webových stránek:  www.postbellum.cz