Na Kejbalech to bylo super!

12 prosince, 2017 3:15 pm

Kejbaly jsou odloučeným pracovištěm, studijní plochou, brněnské pedagogické fakulty sloužící pro terénní výcvik budoucích učitelů aprobace 1. stupeň nebo biologie. Prostorná zahrada a dokonalé zázemí učeben a skleníků umožní studentům v pohodě a bez problémů (a pod dohledem a vedením odborných asistentů) absolvovat své první hodiny přírodovědy a pracovních činností.

„Na Kejbalech je to super! Napřed jsme zkoušeli pohmatu rozeznávat větvičky z jehličnatých stromů (modřín, smrk,…). Poté jsme dostali pracovní list, na kterém jsme měli každý jeden u stolu větvičku z jiného stromu. Měli jsme napsat, co víme o tom stromě. Pak jsme hráli venkovní hru. Šli jsme po provázku a na každém místě bylo číslo a my jsme měli napsat na papír, co je to za strom. Podle mě to všechny bavilo.“ Markéta K.

„Na Kejbalech to bylo super. Už jsme tam byli hodněkrát, ale tohle vánoční bylo nejlepší. Byly tam i hodné paní učitelky (studentky). Vyrobili jsme si tam krásný svícen. Svícen byl přírodní. Postup byl takový: Dostali jsme květináč a do toho jsme si dali takovou zajímavou hmotu. Do té jsme zabodávali větvičky s jehličím. Až to bylo, tak jsme si to dozdobovali podle sebe. Nakonec jsme tam přilepili stužku a svíčku. Nemělo to ani jednu chybu.“ Kryštof L.