Matematický klokan 2021 proběhne 19.3.

15 března, 2021 8:58 am

Tato mezinárodně koordinovaná matematická soutěž má především motivační charakter a jejím cílem je popularizace matematiky a zvýšení zájmu žáků o matematiku. Soutěž hravým způsobem učí žáky logiku, mnohdy v ní dosahují úspěchu i slabší žáci. Přesto je to stále soutěž, a tudíž i v této nestandardní situaci během nouzového stavu je potřeba, aby její průběh co nejvíce korespondoval se
stanovenými pravidly. 

Pro distanční online realizaci platí následující upřesnění pravidel:

  1. Soutěž proběhne distančně v pátek 19. března v čase dopolední výuky v té době budou mít zrušenou konkrétní online hodinu (ostatní výuka bude probíhat podle pravidelného rozvrhu).
  2. Začínat budou třídy přihlášením do schůzky v MS Teams (ve stanovený čas, který byl rodičům zaslán prostřednictvím bakalářů), kde znovu upřesníme pravidla a způsob odevzdávání prací.

Přejeme Vám v této nelehké době především zdraví a pro Vaše děti radost z objevování.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím.

Mgr. Dominika Svobodová, Mgr. Marie Vaňková, Mgr. Zdeňka Maráková