Masopust na Kamenačkách – dobrá tradice

28 února, 2017 9:40 am

Dne 21. února 2017 se na naší škole uskutečnil první ročník MASOPUSTU. Masopustní tancovačce v tělocvičně předcházelo masopustní koledování (14. 2. 2017), kterého se s chutí a vervou zhostily 5. ročníky.

Páťáci si nachystali pro žáky 1. stupně program, aby je seznámili s blížící se slavností. V programu nechyběly písničky, básničky, říkanky a povídání. Během vyučování pak žáci procházeli, v typických masopustních maskách, celým 1. stupněm, koledovali a předváděli své umění, aby všichni věděli, co je to Masopust a mohli se na něj předem připravit.

Už od rána 21. února se výuka nesla ve znamení MASOPUSTU. V první části vyučování žáci vypracovávali matematické, literární a pracovní úkoly, které se týkaly Masopustu. Také si připomněli, co je to Masopust a jak se slaví. Dále si žáci zopakovali lidovou píseň, kterou měli za úkol zazpívat v tělocvičně a připravili si masky. Ve třetí a čtvrté vyučovací hodině jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde proběhl rej masek, zpívání a vyhlášení nejlepších maškar.

Maškary slavily úspěch a už teď se těšíme, až se zase za rok v maskách sejdeme. Doufám, že se z této milé slavnosti masek, maškar a veselí stane každoroční tradice.

Mgr. Martina Komárková, foto Martina Schneiderová