Lyžařský kurz v Němčičkách po jedenácté

19 listopadu, 2016 9:05 pm

Také v tomto školním roce pořádáme již 11. ročník týdenního lyžařského kursu pro začátečníky i pokročilé lyžaře z řad žáků a žákyň 1. – 4. ročníku naší školy. Tato sportovní akce má velmi kladný ohlas nejen mezi dětmi, ale i u rodičů.

Místem výcviku je lyžařský svah v Němčičkách u Hustopečí, kde mají již osmadvacetiletou zkušenost s lyžařským výcvikem dětí. Členové lyžařského oddílu a instruktoři jsou proškoleni lektory Svazu lyžařů ČR a MŠMT ČR. Možnost zapůjčení lyžařské výzbroje (lyže, boty, hůlky, helma za 450 Kč nebo jednotlivě) na celý týden. Další informace o sportovním areálu najdete na  www.sportnemcicky.cz

Týdenní kurs proběhne v týdnu od 13. 2. – 17. 2. 2017 v rozsahu 15 hodin v dopoledních hodinách s každodenním dojížděním.

Cena kurzu je 1600 Kč.

Do kurzu je možné přihlásit maximálně 80 žáků (kapacita svahu). Jsou zabezpečeny 2 autobusy a příslušný počet instruktorů. Po vyúčtování Vám bude případný přeplatek vrácen.

O přijetí žáka do kurzu rozhoduje odevzdaná závazná přihláška a na jejím základě Vám bude přidělen variabilní symbol pro platbu bankovním převodem. Do přihlášky vyznačte čitelně svou elektronickou adresu, důležité informace Vám budou zasílány převážně elektronicky. Přihlášku odevzdávejte v pátek 25. 11. 2016 od 7 hod. ve vestibulu 1. stupně (vchod ranní družinou). Později přihlášeným bude sdělena informace o pozici náhradníka.

Dne 17. 1. 2017 se bude v třídě 2. A od 16 hod. konat informační schůzka rodičů.

Těším se na setkání v Brně i v Němčičkách a neváhejte mi psát nebo telefonovat s jakýmikoliv dotazy.

Poznámka: Ve výstroji je povinná přilba a na lyžích seřízené vázání. Výzbroj zapůjčená v Němčičkách je dětem automaticky seřízena.

formulář přihlášky a pokyny ke kurzu:
NĚMČIČIKY_2017_První informace+závazná přihláška

Vedoucí lyžařského kurzu:

Mgr. Ivana Nekudová     Tel: 777 055 687    iva.nekudova@seznam.cz