Londýn: Informace a pokyny pro rodiče

30 dubna, 2015 3:00 pm

!! Podrobné pokyny pro rodiče (pdf) !!

Výňatek ze smlouvy o zájezdu týkající se STORNOvacích podmínek:

Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní kanceláře (dále jen CK) stanoveným smlouvou o zájezdu (dále jen SZ) nebo odstoupí-li CK od SZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK (způsobených odstoupením) a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však

a) 10% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti dříve než 30 dnů před datem uskutečnění zájezdu
b) 30% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 29. – 20. dnem před datem uskutečnění zájezdu
c) 50% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 19. – 11. dnem před datem uskutečnění zájezdu
d) 80% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti mezi 10. – 5. dnem před datem uskutečnění zájezdu
e) 100% ceny zájezdu, pokud dojde ke zrušení účasti v posledních 4 dnech před datem uskutečnění zájezdu

CK je povinna vrátit zákazníkovi částku, kterou od něho obdržela na úhradu ceny podle zrušené SZ, sníženou o výše uvedené odstupné.