Letos je LVK prvního stupně, Němčičky, podesáté

7 ledna, 2016 3:49 pm

Věřte nevěřte, lyžařský výcvikový kurz prvního stupně pod vedením paní učitelky Nekudové má v letošní lyžařské sezóně výročí. MZŠ Kamenačky ho ve spolupráci se Sokolem Němčičky pořádá již podesáté.

Vše je jak má být, paní učitelka Nekudová objednala sníh a ten se skutečně začal sypat. Je tedy nasněženo, máme instruktory a jejich pomocníky, máme tolik malých lyžařů, že kdyby jeli všichni ani by se na svah nevešli. Můžeme se tedy těšit na začátek.

Kdy se tedy jede?
8. 2. – 12. 2. 2016

Kdo lyžuje a kdo ne?
Počet lyžařů     Počet zůstávajících ve škole

1. A          17                       4
Nelyžujiící žáci z 1. A jsou připojeni k 1. B – vyučující Mgr. H. Navrátilová

1. B          10                      11
Platí rozvrh 1. A

1. C            2                      18
Žáci mají svůj platí rozvrh 1. C

2. A            7                      14
Nelyžující žáci ze 2. A jsou připojeni ke 2. B – vyučující Mgr. Z. Sieglová

2. B            8                      12
Žáci mají svůj rozvrh 2. B

3. A            9                      15
Žáci mají svůj rozvrh 3. A

3. B            7                      16
Žáci mají svůj rozvrh 3. B

4. A           15                     10
Nelyžující žáci ze 4. A jsou připojeni ke 4. B – vyučující Mgr. M. Ševčíková

4. B             6                      14
Žáci mají svůj rozvrh 4. B

– Místo Mgr. Pavla Kubíčka, který je lyžařským instruktorem pro tento LVK, učí v 5.B    Mgr. Klára Tomanová, přebírá plný úvazek včetně výuky na 2. stupni.
– Příslušné rozvrhy hodin dostanou děti od svých vyučujících, rodiče budou podrobně   informování v deníčcích a žákovských knížkách.
– Děti ve stávajících třídách se budou učit podle rozvrhu určené třídy a vyučování  nebude zkráceno.
– Výuka třídy 4. B a 4. A bude probíhat v učebně 4. A

Související údaje:

  1. V tento týden budou operativně odvolány kroužky, které budou mít méně než 5 účastníků.
  2. Ostatní kroužky budou pořádány dle počtu zůstávajících dětí.
  3. Školní družina zruší odpolední vycházky na tento týden pro účastníky LVK, kteří budou po příjezdu ve školní družině.
  4. Plavání v tomto týdnu proběhne jako obvykle. Dle situace je možno sloučit třídy.

Žádáme rodiče všech malých účastníků LVK o včasné odevzdání dokladů, prohlášení a kopie kartičky zdravotní pojišťovny, nejpozději do 28. 1. 2016.

Celkem je 81 účastníků, malých lyžařů. Změny v počtu i jménech jsou vyhrazeny.