Konzultace žáků 9. třídy od 11. května

4 května, 2020 11:37 am

Konzultace jsou dobrovolné a  budou probíhat od 11. května 2020, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Žáci budou mít 2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka denně. Jedna z těchto hodin bude sloužit k individuálním konzultacím.  V případě malého zájmu může být rozsah a termíny konzultací upraveny. 

Protože se jedná o dobrovolné konzultace, obědy nebudou až do 25. 5. poskytovány.

Zákonný zástupce musí na konzultace žáka přihlásit do středy 6. 5. pomocí dotazníku, který rodiče obdrží přes informační systém Bakaláři. Dodatečné přihlášení do studijní skupiny není možné!!! Pokud váš syn / dcera nemůže nastoupit z nějakého důvodu hned od pondělí 11. 5., je potřeba tuto skutečnost sdělit již v přihlášce. Přesné rozdělení žáků do skupin a další organizační záležitosti budou zákonným zástupcům zaslány po uzavření přihlášek, tj. ve čtvrtek 7. 5.

Přihlášení žáci musí v den nástupu přinést podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE. Pokud žák čestné prohlášení neodevzdá, nebude se moci konzultace zúčastnit.  Pokud žák bude vykazovat jakékoli příznaky onemocnění (např. zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak) konzultací se nesmí zúčastnit.

Žáci musí mít vlastní roušku, doporučujeme dvě, aby byla možnost výměny. Zároveň žák musí mít vlastní sáček, kam si bude v případě potřeby (např. po dobu svačiny) roušku ukládat.