Kejbaly II.

24 října, 2018 2:38 pm

Letošní poslední dotek babího léta si naše děti třetích a čtvrtých ročníků užívaly na sluncem zalité zahradě na Kejbalech. Je to místo, kde probíhají výukové programy Pedagogické fakulty. Děti si prohloubily a upevnily znalosti z oblasti ovoce a zeleniny, třídily je do jednotlivých skupin, dokonce některé z nich i ochutnaly. Získané vědomosti pak uplatnily při závěrečné soutěži.

Hezké podzimní dny!

Mgr. Petra Tichá