Jedno dítě druhého stupně naší školy onemocnělo žloutenkou typu A

13 září, 2016 10:36 pm

V pátek 9. 9. 2016 po 15. hodině sdělila matka jednoho dítěte ze druhého stupně škole, že její díte je hospitalizováno na infekčním oddělení Dětské fakultní nemocnice v Brně s pozitivním nálezem onemocnění VHA (virová hepatitida typu A).

Vedení školy si následně informace samo ověřilo a zjistilo, že jsou pravdivé.

Provozní pracovníci okamžitě po tomto zjištění dostali nové úkoly. Především byly změněny úklidové prostředky za prostředky desinfekční s protivirovým účinkem. Všechny tekutá mýdla ve všech třídách školy byla nahrazena mýdly s protivirovým účinkem. Místa, kde se pohybovali spolužáci hospitalizovaného dítěte byla znovu v pátek uklizena změněnými prostředky.

Ve spolupráci s třídní učitelkou byla vybrána místnost, kde se žáci této třídy budou učit, byl jim stanoven jiný režim včetně příchodu do školy, pobytu jen v určitých prostorech školy, byl změněn režim obědů atd., atd. To vše bylo připraveno ještě v pátek 9. 9. v podvečer.

Ředitel telefonicky kontaktoval rodiče žáků a sdělil jim uvedené skutečnosti.

V pondělí 12. 9. ráno navštívily školu pracovnice KHS Jmk (Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje) a zjistily, že jimi doporučovaná opatření jsou již téměř hotová. Provedly šetření na místě, doporučily určitá vylepšení, se kterými škola souhlasí a jsou již zavedena. Pracovnice KHS Jmk se setkaly s dětmi, situaci jim vysvětlily, odpověděly na jejich otázky a stanovily následnou kontrolu školy. Rodiče všech žáků školy byli informováni záznamem do žákovských knížek a deníčků dětí.

Uvedená situace nikoho ve škole netěší, ale vypořádáme se s ní. Musíme svědomitě dodržovat hygienická pravidla a věříme, že se nám s pomocí rodičů a dětí podaří žloutenku zvládnout. Vedení školy děkuje mnohým rodičům za pozitivní přístup, za nešíření zbytečné paniky a za pomoc škole.