Jazykový poznávací zájezd do Velké Británie

14 září, 2015 1:23 pm

logolink

Zájezd je určen pro žáky 9. ročníku.

Informační schůzka pro rodiče se koná ve dvou termínech: čtvrtek 17. 9. 2015 v 15:30 nebo pátek 18. 9. 2015 v 7:00 v přízemí budovy K4 – multimediální učebna. Zvolte si, prosím, vyhovující termín.

—————————————————————————————————————

Termín zájezdu: říjen/listopad 2015

Cena: vstupy cca 2700 Kč (73 £) + kapesné, zbytek ceny hrazen z grantu EU

Program:

 1. den: odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais
 2. den: příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do Londýna. Centrum Londýna se všemi dominantami: symbol města – věž Big Ben, budovy westminsterského Parlamentu, opatství Westminster Abbey, proslulá náměstí Trafalgar Square a Piccadilly Circus, vládní ulice Whitehall se sídlem premiéra v Downing Street, rezidence britské královny – Buckinghamský palácOdpoledne: National Gallery – ikona malířství, odsud na Leicester Square, Soho, China Town, Covent Garden s mnoha amatérskými uměleckými spolky a kejklíři, je zde také možnost navštívit London Transport MuseumGolden, Jubilee Bridge. Dojdeme k jedné z největších moderních atrakcí – London Eye – projížďka na obřím kole s nádherným výhledem do širokého okolí, ve večerních hodinách ubytování v londýnských rodinách.20150521_133619
 1. den: dopoledne: 9:00-12:00 – jazykový test, rozdělení do skupin a výuka, odpoledne: návštěva paláce Jindřicha VIII. – Hampton Court, procházka zahradami, návrat do rodin
 1. den: dopoledne: 9:00-12:00 výuka, odpoledne: návštěva Etonu, v případě možnosti návštěva Eton College – nejstarší soukromé chlapecké školy ve Velké Británii (místo studií princů Williama a Harryho), prohlídka královského města Windsor se zastávkou u víkendové rezidence královny Alžběty II. Windsor Castle, večer návrat do rodin20150520_162227
 1. den: dopoledne: 9:00-12:00 výuka, předání diplomů, přejezd londýnským metrem (tube), odpoledne: návštěva hradu Tower (korunovační klenoty), prohlídka Tower Bridge, plavba lodí po řece Temži do Greenwiche, zastávka u čajového klipru Cutty Sark, nultý poledník, ve večerních hodinách odjezd zpět do Londýna, návrat do rodin
 1. den: výlet do Stratfordu nad Avonou – rodiště W. Shakespeara. Prohlídka města, návštěva Shottery- rodiště Shakespearovy manželky. Piknik na břehu řeky Avon. Večer odjezd zpět do ČR.
 2. den: návrat do ČR v odpoledních, případně večerních hodinách
 • Pokud nastanou změny v programu, budete včas informováni.

20150520_16200720150519_122618

Hrazeno z grantu:

 • 4x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčků)
 • 9 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
 • dopravu luxusním autobusem splňujícím požadavky DEKRA (WC, video/DVD, bufet)
 • přepravu přes kanál La Manche (obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
 • každodenní dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
 • pojištění léčebných výloh v rozsahu pojišťovny Generali a.s. (do výše 3 mil. Kč)
 • pojištění proti úpadku CK
 • průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační materiály
 • přistavení autobusu ke škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 15 studentů)