„Jaký si to uděláš, takový to máš“, aneb stavby školy

5 října, 2015 5:48 pm

Stavební projekty, kterými postupně vylepšujeme školní budovy, pokračovaly i v letošních prázdninových měsících. Osmého července jsem uveřejnil článek o rekonstrukci šaten prvního stupně na novou třídu. V současné době do nově adaptované třídy již měsíc spokojeně chodí prvňáčci.
Projekty, investice, opravy. Různé zdroje peněz, podobné předpisy, ale vždycky stejný cíl. Lepší podmínky pro žáky, vyučující i provozní pracovníky školy. Ve 21. století účinkují budovy starší než sto roků. Pokud mají poskytovat prostor pro současné vzdělávání, je nutno je nejen udržovat, ale především adaptovat, a to pokud možno pro budoucnost.20150826_181350

Škoda, že naše školní budovy jsou tak zoufale zastaralé, byly mnoho let málo a povrchně udržované, ale hlavně, neodpovídají současným nárokům na vzdělávací prostory. Nicméně, povedlo se. Ze šaten je krásná nová třída. Podlahy, omítky, okna, topení, kout s umyvadlem, osvětlení, nábytek. Vše nové, lehce nadčasové. A interaktivní tabule za sto tisíc korun. Školní projekt od začátku do konce. Financování z radnice, výběrové řízení provedené a hlídané školou, stavební harmonogram splněn v termínu. A také kousek nových sítí a rozvodů z kvalitních materiálů a podle současných norem. Nejsou vidět, ale jsou tam. Dohromady asi půl miliónu korun. Díky zastupitelům obce, škola na takové investice zatím sama nedosáhne.20150826_18121320150826_181127

Máme tedy o učebnu a o asi 22 dětí ve škole více. Poslední možné rozšíření počtu učeben ve stávajících prostorách školy. Prvňáčci bez problémů třídu zabydleli. Už je to prostě jejich 1. C.

Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy20150826_181252