ISIC školák

16 srpna, 2018 1:39 pm

Žáci druhého stupně mohou získat průkaz ISIC školák. Ten budou moci použít místo čipu na výdej obědů. Jde o jediný mezinárodně uznávaný průkaz žáka. Průkazy jsou vydávané pouze přes základní školu a mají platnost až 5 let od vystavení. Doba platnosti je omezena také odchodem nebo přestoupením žáka na jinou školu. Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.

Pokud máte zájem o vydání průkazu ISIC školák pro vašeho syna/dceru, doneste vyplněnou přihlášku (viz příloha), průkazkovou fotografii a 250,- Kč od úterý 21. 8. do pátku 24. 8. 2018 od 8.00 do 12.00 na sekretariát školy. Fotografii můžete také zaslat mailem na adresu mzavrelova@mzskamenacky.cz (do předmětu zprávy napište ISIC – fotografie). Pokud přihlášku podáte později, průkazy se nestihnou vydat do začátku tohoto školního roku.

Výdej průkazů, o které jste žádali v červnu, bude probíhat v přípravném týdnu, tj. od 27. 8. do 31. 8. v jídelně školy.

Obecné požadavky na kvalitu, formát a velikost digitálních fotografií:

  • Velikost: minimálně 300px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb. Správný poměr stran upravíme sami.
  • Rozvrh: barevná pasová fotografie, na snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí. Obličej musí být kompletní včetně vrchní části hlavy, neakceptují se v poslední době módní fotografie, na kterých chybí čelo a horní část hlavy.
  • Kvalita: dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
  • Zdroj: nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
  • Aktuálnost: fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty. Žák 9. ročníku tedy nemůže využít snímek z nástupu do první třídy.

Žádost ISIC Školák 2018