Informační schůzka LVK Němčičky

4 ledna, 2018 8:27 pm

Milí lyžaři.
Informační schůzka LVK Němčičky se bude konat v úterý 9. 1. 2018 od 16 hodin ve třídě 3.A.
Potřebné informace najdete v přílohách ke stažení.

Všechny informace k průběhu LVK

Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti

Před zahájením LVK do 17. 1. 2018 prosím odevzdejte tyto dokumenty:
1. Kopie karty zdravotní pojišťovny
2. Bezpečnostní pokyn s prohlášením rodičů o zdravotním stavu,

seřízení vázání, telefonními kontakty,
požadavkem na zapůjčení výzbroje v Němčičkách
a vyplněným odchodem dítěte po návratu ke škole.

Bez těchto formalit se žák nemůže zúčastnit lyžařského výcviku.

Vedoucí kurzu Mgr. Ivana Nekudová, iva.nekudova@seznam.cz, tel. 777 055 687