Informace pro žáky 9. ročníku

18 září, 2015 12:48 pm

Konzultace s VP: Mgr. Karla Poláchová, tel: 702 104 508, 548 426 017

kpolachova@mzskamenacky.cz

  1. Návštěva Informačního poradenského střediska na ÚP Brno – 23. 9. 2015.
  2. Veletrh středních škol ( individuální návštěva) – areál BVV,
    pavilon G, 20. 11. – 21 .11. 2015.
  3. Testy profesní orientace pro žáky s VPU (vývojové poruchy učení) v PPP Brno.
  4. Informativní schůzka rodičů žáků 9.roč. proběhne na třídních schůzkách v listopadu.
  5. V říjnu budou žákům rozdány brožury ATLAS ŠKOL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, kde najdou veškeré informace o konkrétních školách (obory, podmínky pro přijetí, kontakty, přijímací řízení).
  6. Sledovat pozorně webové stránky škol, kde jsou všechny potřebné informace.
  7. Navštívit Dny otevřených dveří konkrétních škol.
  8. Užitečné webové stránky:

/ Mgr. Karla Poláchová, výchovná poradkyně