Informace o kroužcích ve školním roce 2023/2024

1 září, 2023 8:10 am

V letošním školním roce naše škola nabízí dva druhy kroužků:

Kroužky, které organizuje škola:

  –  lektoři jsou pedagogové naší školy                                                                                                                                           

    –  dítě může být přijato do kroužku na základě řádně vyplněné přihlášky,  viz níže       

 –  úhrada  stanovené částky za kroužek lektorovi kroužku . V případě, že nebude částka uhrazena do zahájení kroužku, tj. do 11. září 2023 (na II. pololetí do 31. ledna 2024), bude dítě z kroužku vyřazeno a přijato dítě jiné                                                                                   

– ZAHÁJENÍ TĚCHTO KROUŽKŮ  11.9.2023, ukončení 15. 6.2023

  – Kroužky se otvírají v případě, že je naplněna kapacita minimálně 7 zájemců.  V případě menšího počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Upozorňujeme, že kapacita kroužku je omezena. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo Vámi vybraný kroužek odevzdejte přihlášku včas a zároveň uhraďte částku stanovenou za kroužek.

UPOZORŇUJEME, ŽE KAŽDÝ KROUŽEK MUSÍ BÝT VYPLNĚN NA SAMOSTATNÉ PŘIHLÁŠCE !!!

Kroužky, které neorganizuje škola:

  –  tyto kroužky škola neorganizuje, nezprostředkovává, nevybírá přihlášky ani   platbu za kroužek

  –   škola pouze poskytuje prostory pro realizaci kroužků

 –   informace o kroužku, platbě a přihlášení výhradně přes kontakt uvedený v   přehledu kroužků, škola informace nepodává a přihlášky nevyřizuje

 –   ZAHÁJENÍ KROUŽKŮ 3.10.2023


přihláška do kroužku šk. rok 2023/2024 zde: kroužek přihláška

přehled kroužků zde: přehled kroužků

info berukroužky zde: Berukroužky