Informace o kroužcích ve školním roce 2017/2018

30 srpna, 2017 12:58 pm

přehled kroužků

přihláška web1

Činnost kroužků ve školním roce 2017/2018 bude zahájena počínaje 18. září 2017. Seznam kroužků, které otevřeme v letošním školním roce je zveřejněn v prvním týdnu školního roku na webových stránkách školy, na nástěnkách ve školní družiny, u vchodu Kamenačky 2 a u vchodu Kamenačky 4.

Družinové kroužky jsou pro děti přihlášené do školní družiny zdarma. Děti, kteří nechodí do školní družiny hradí poplatek 200,- Kč za pololetí. Platbu za kroužky je potřeba uhradit co nejdříve, nejpozději však do 31. září 2017 lektorovi kroužku, na II. pololetí pak do 31. ledna 2018.

Dítě může být přijato do kroužku na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplacení stanovené částky za kroužek. V případě, že nebude částka uhrazena do 31. září 2017 (na II. pololetí do 31. ledna 2018), bude dítě z kroužku vyřazeno a přijato jiné dítě (náhradník).

Kroužky se otvírají v případě, že je naplněna kapacita minimálně 7 zájemců. V případě menšího počtu zájemců nebude kroužek otevřen.

Upozorňujeme, že kapacita kroužků je omezena. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo daný kroužek odevzdejte včas přihlášku a zároveň včas uhraďte částku stanovenou za kroužek.

Činnost kroužků bude ukončena k 15. červnu 2018.