Informace k testování žáků na Covid-19

9 dubna, 2021 3:49 pm

V pondělí a čtvrtek bude vždy vstup do školy hlavním vchodem (budova K4), kde bude probíhat testování. V ostatní dny budou žáci přicházet obvyklým způsobem vchodem do budovy 1. stupně.

Testování bude probíhat v učebnách 2. stupně, zaměstnanec školy Vás nasměruje do příslušné učebny.

Škola bude otevřena od 7.40 hod, začátek testování v 7.55 hodin.

Testování se mohou zúčastnit i rodiče, kteří musí mít zakrytá ústa i nos respirátorem. Z hygienických důvodů bude umožněn vstup jednoho dospělého s jedním dítětem.

 Žáci s rodiči půjdou rovnou do testovacích místností (žáci neodkládají věci v šatně). Žáci si mohou nechat aktovky na lavičkách před testovacími třídami.  

Obdrželi jsme testy Singclean, posíláme Vám odkaz na instruktážní video a návod. Prosím zhlédněte před příchodem do školy toto video.  

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

https://drive.google.com/file/d/1DOzQZxSLXWK-sorhla01Nt_kkEu4XPEk/view

Testování bude probíhat pod vedením třídního učitele.

Po otestování si učitel odvede žáky do třídy, kde bude probíhat výuka. V případě neprůkazného výsledku testu, bude muset žák zůstat v testovací místnosti a za přítomnosti asistenta pedagoga test opakovat. 

Pokud bude výsledek testu pozitivní u některého žáka v pondělí, bude žák předán rodičům, kteří musí informovat ošetřujícího lékaře a podstoupit s žákem PCR testy, jejichž výsledek oznámí rodič škole.

V případě, že bude u některého žáka pozitivní test ve čtvrtek, postupují rodiče tohoto žáka stejně, ale navíc musí být i  ostatní spolužáci  předáni rodičům a odejít domů. Pokud následný PCR test pozitivně testovaného žáka covid potvrdí, vztahuje  se na celý kolektiv karanténa.

Testování nemusí absolvovat  žák, který

  • prodělal onemocnění covid a od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 
  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedené poskytovatel zdravotních služeb, které nejsou starší 48 hod.

Tito žáci po příchodu do školy půjdou rovnou do šatny a své třídy, kde počkají na ostatní.