Informace k placení obědů ve školním roce 2019/2020

16 srpna, 2019 2:18 pm

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září zaplatíte už na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen. Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň          550 Kč
  2. stupeň          600 Kč
  3. stupeň          660 Kč

V letošním školním roce 2019/2020 si obědy a čip na září 2019 mohou platit hotově pouze rodiče budoucích prvňáčků. Následující platba by měla být již bezhotovostní a měla by proběhnout nejpozději 15. 9. 2019, poslední platba tohoto školního roku by měla proběhnout nejpozději 15. 5. 2020. 

Žákům 9. tříd se přeplatky za obědy vrátí na účet do konce srpna 2019.

Ostatním žákům zůstanou peníze na účtech s tím, že se jim přihlásí obědy na září automaticky. Pokud žák nebude chtít chodit na obědy, může se odhlásit přes systém strava.cz, tak jak to bylo doposud.

Veškeré informace a dotazy můžete volat na telefonní číslo do jídelny 548 426 018.

 Ceny obědů ve školním roce   2019/2020

  1. – 4. třída …………. 25 Kč …………. žáci 6 až 10 let
  2. – 8. třída …………. 28 Kč …………. žáci 11 až 14 let
  3. – 9. třída ……….… 30 Kč …………. žáci 15 a více let

Obědy na září – celkem 21 obědů:

  1. – 4. třída          525 Kč
  2. – 8. třída          588 Kč
  3. – 9. třída          630 Kč

Koupit čip a zaplatit obědy si můžete u paní Pacnerové ve dnech:

pondělí            26. 8. 2019 od 10 do 12 hodin
úterý                27. 8. 2019 od 10 do 12 hodin
středa              28. 8. 2019 od 13 do 17 hodin
čtvrtek              29. 8. 2019 od 13 do 16 hodin
pondělí              2. 9. 2019 od 12 do 14 hodin
 

PLATBY za obědy PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ. 
HOTOVĚ SE BUDOU PLATIT JEN OBĚDY NA ZÁŘÍ PRO ŽÁKY 1. TŘÍDY!!!