Hody, hody… Velikonoce!

21 dubna, 2022 4:28 pm

Dne 13.4. 2022 se v naší škole uskutečnil Velikonoční projekt. Paní učitelky společně s žáky pátých ročníků připravili pro menší děti zábavný program plný aktivit, který proběhl ve školní tělocvičně a na přilehlém venkovním hřišti. Páťáci sami instruovali své mladší spolužáky z první až čtvrté třídy a provázeli je jednotlivými aktivitami. Na hřišti byly disciplíny jako: skok v zaječím pytli, kladení „vejce“ do hnízda, krmení čápů a další. Všechny děti si program moc užily a vyšlo nám i počasí.

Jan Pavlovič