Halloween na Kamenačkách

9 listopadu, 2015 8:26 pm

Ve čtvrtek 5. 11. se vybraní žáci 6. až 8. tříd díky svým důmyslným převlekům a propracovaným rekvizitám změnili na hrůzostrašná monstra ze záhrobí. Halloweenský průvod složený z oživlých mrtvol a různorodých přízraků pohltil chodby prvního stupně a vzal si tak tradičně za úkol „vyděsit“ své mladší spolužáky.

Součástí tohoto průvodu bylo také přednášení připravených anglických básniček o tomto anglosaském lidovém svátku. Z reakcí bylo patrné, že se děti rády bojí a tuto akci si náramně užily. Ukázky z průvodu a nejpovedenější kostýmy lze najít v galerii tohoto článku.

Zapsal: Ondřej Hofman