Fašanky, fašanky Velká noc ide

13 dubna, 2015 3:06 pm

Žáci 2.B a 5.A navštívili v pondělí 30. 3. 2015 skanzen ve Strážnici, kde pro ně byl přichystán program s názvem Fašanky, fašanky Velká noc ide.

Tento pořad děti seznámil s masopustními, jarními a velikonočními zvyky. Děti viděly zdobení kraslic, pletení pomlázky, přípravu velikonočních pokrmů, z nichž některé mohly i ochutnat. Skanzenem nás provedly děti v krojích, dívky vynášející morenu a chlapci s velikonočními řehtačkami. Děti si mohly zahrát i několik her a vytvořit si vlastní velikonoční dekorace. Tento výlet nás příjemně naladil na blížící se svátky jara.