English Focus – Jazykový kurz s rodilým mluvčím

6 prosince, 2022 7:01 pm

Poslední listopadový týden měli žáci možnost se účastnit jazykového kurzu s rodilou mluvčí z USA.  Cílem kurzů je primárně překonat ostych z komunikace v cizím jazyce a také u žáků probudit sebejistotu v psaném i mluveném projevu. Kurzu se účastnily třídy 6.A,7.B,7.A,7.B. Rodilá mluvčí Stacey přijela na naši školu 21. listopadu a strávila s žáky týden naplněný aktivitami, které se soustředily nejen na zlepšení komunikačních schopností v anglickém jazyce, ale také na utvoření přátelských vazeb napříč ročníky.  Na závěr žáci obdrželi certifikát o absolvování kurzu.