Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti

11 listopadu, 2022 2:41 pm

V těchto skupinkách budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. ročníku.

Do jedné skupinky bude zařazeno přibližně 8 – 10 dětí. Dítě je nenásilnou formou  seznámeno s prostředím budoucí ZŠ. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Tím se můžete i Vy podílet na tom, že školní začátek Vašeho dítěte bude radostný a úspěšný.

Kde :  MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno Židenice
S kým : S pedagogy MZŠ Kamenačky, kteří mají akreditaci MŠMT na odborné vedení
Kdy : Od 8. února 2023  každou středu od 14.45 -15.45 hod, v případě většího zájmu také od 16.00 do 17.00 hodin.

Informativní schůzka se koná v úterý 10. ledna 2023 v 16 hod. v MZŠ Kamenačky. Vchod hlavním vchodem,  10 minut před začátkem, třída 3.B.

Cena : 1600 Kč, v ceně jsou výukové materiály a pomůcky. Platba proběhne při informativní schůzce.

Kontakt : Mgr. Dagmar Divišová,  tel. 604 964 090,  ddivisova@mzskamenacky.cz
MZŠ Kamenačky tel. 548 426 012

Přihlášku doručte na sekretariát Masarykovy základní školy Kamenačky 3591/4 nejpozději do 6. 1. 2023.

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Přihláška ke stažení : Přihláška skupinky 2023

Více informaci : Edukativně stimulační skupiny 2023 ZŠ Kamenačky