Dopravy se nebojíme

29 září, 2021 9:12 pm

Tak jako každý rok jsme se i letos zapojili do preventivní výuky dopravní výchovy dětí. Tradičně pro nás připravuje výukový program Centrum Amavet na Cacovické ulici.
Žáci si zopakovali pravidla silničního provozu a pravidla pro chodce a cyklisty. Výuka se zúčastnili žáci 3. ročníků. Jde o navazující část na 1. a 2. ročník. 
Program byl sestaven z teoretické části a praktické části na počítačích. Žáci vše absolvovali bez sebemenších problémů. 
Za výborně odvedenou práci si odnesli drobný dárek v podobě reflexních prvků.
Program se všem velmi líbil.

Mgr. Ivana Nekudová a Mgr. Hana Navrátilová                    23.9.2021