Dietní stravování dětí ve školních jídelnách

3 července, 2015 2:19 pm

Vážení rodiče, problematika dietního stravování je složitá jak odborně, tak také administrativně. Uveřejňuji proto dopis paní Bc. Anny Packové, odborné referentky školního stravování z Odboru školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, který se dietního stravování týká. Dopis dostaly školy e-mailem 5. června 2015.

Dietní stravování

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

sděluji Vám, že ve věci zajištění dietního stravování podniká OŠMT kroky k vyřešení otázky povinnosti garance dietní stravy ve školách nutričním terapeutem. Jelikož je tato problematika poměrně složitá, je zapotřebí čas k detailnímu zpracování podkladů k tomu, abychom Vám mohli nabídnout konečné řešení této otázky. Mělo by se jednat o systém platný pro Brno a jeho cílem je plně respektovat právní předpisy a přitom co nejméně finančně zatížit školy a školní jídelny.  

Předpokládáme, že v průběhu prázdnin bude vše projednáno a na počátku školního roku proběhne jednání s těmi ŠJ, které budou uvažovat o poskytování dietního stravování ve školní jídelně. Ředitelé škol budou s tímto návrhem seznámeni na srpnové zahajovací poradě.

Lze předpokládat, že by se při zrealizování tohoto systému mohla začít připravovat dietní strava od 1. října 2015.

Bc. Anna Packová

odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy
zdroj obrázku: http://www.zdravestravovani.eu/bezlepkova-dieta/​