Deváťáci si rozhodující co dál…

16 října, 2017 2:10 pm

Před letošními deváťáky stojí volba, co dál – kam si podat přihlášku, jaký obor pro ně bude ten pravý.

Důležité je určitě zmapovat terén a právě proto se žáci 9.A i 9.B vydali v doprovodu třídních učitelek na Úřad práce, kde pro ně byl připravený program, který ukazoval uplatnění jednotlivých oborů v rámci JMK a ČR a prezentaci jednotlivých oborů na školách ve městě Brně. Dále si žáci mohli prohlédnout katalog zaměstnání a zjistit, co která profese obnáší. V neposlední řadě si vyzkoušeli testy profesní orientace.

Ve čtvrtek 12.10. obě třídy společně navštívily BVV a Veletrh odborného vzdělávání v JMK, kde odborné střední školy prezentovaly své obory a zajímavosti, kterých by se jejich potencionální studenti účastnili – od stáží až po kurzy robotiky.

Protože i deváťáci si pořád rádi hrají, zakončili jsme návštěvu veletrhu v nedalekém VIDA centru, kde jsme zkoumali vystavené exponáty a hlavně se na závěr školního dne pořádně vyřádili.