Článek o televizní reportáži, opět stavba …

21 října, 2015 3:32 pm

Vážení čtenáři, jak vidno, problém našich školních sportovišť už „přeskočil plot“. O situaci se začali zajímat novináři.

Česká televize studio Brno natočila v úterý 20. října následující reportáž dosti dobře popisující skutečnost. Televizním týmům tímto děkuji za objektivní zpracování.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381991020-udalosti-v-regionech

Stopáž 15:53.

Za účast na diskuzi s rodiči děkuji paní místostarostce, Mgr. Monice Doležalové, panu místostarostovi Ing. Petru Kuncovi, paní Ing. Janě Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB, panu Mgr. Ondřeji Holíkovi, vedoucímu Kanceláře primátora města Brna a panu Ing. Dušanu Crhovi, vedoucímu střediska realizace pozemních staveb BKOM, a. s. ve funkci technického dozoru investora.

Jiří Šebela, ředitel školy