Čipový systém ve školní družině

5 února, 2019 12:16 pm

Nový čipový systém ve školní družině

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se v naší škole začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém, vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech. Do naší školy bude instalován v polovině měsíce ledna 2019.  Systém by měl být  v plném provozu od 1. února 2019.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školní družiny. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte, následně Vás vpustí do vestibulu školní družiny, kde čekáte na dítě jako dosud.Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a vychovatelka Vám následně  pošle dítě. Stávající zvonky zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému.

Objednání čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč (vratná kauce).

Zákonný zástupce musí vyplnit formulář  k objednání čipu s uvedením, kolik čipů bude chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Tento formulář bude součástí přihlášky do ŠD a je nutné ho odevzdat do 4.1.2019. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Tento systém je zároveň bezpečnostním systémem a umožňuje, aby vychovatelky viděly, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠDNelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Přiobjednání čipů

V případě zájmu o přiobjednání čipů kontaktujte vedoucí školní družiny Mgr. Michaelu Luskovou na e-mailu mluskova@mzskamenacky.cz

Situace, které mohou nastat.

  • Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ti pak  čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně si můžete zakoupit čip nový.
  • Pokud ve výjimečných případech čip zapomenete a nebudete ho mít u sebe, zazvoníte u vchodu na příslušnou vychovatelku. Vypíšete vyzvedávací formulář včetně OP (formulář bude k dispozici ve vestibulu školní družiny). Na základě vyplněného formuláře vychovatelka ověří Vaši totožnost a dítě propustí.
  • V případě, že si pro dítě ve výjimečných případech přijde osoba, která nebude mít u sebe čip, bude postup stejný jako při zapomenutí čipu. Je však nutné, aby byla tato osoba uvedena v přihlášce do školní družiny jako oprávněná osoba k vyzvedávání.

Jak se bude řešit situace, kdy dítě chodí do/z družiny samotné

Dítě, které bude docházet do ranní školní družiny samostatně odevzdá čip do jídelny a zakoupí si čip do školní družiny. Na družinový čip mu bude načten i stravovací systém. Dítě tak bude stále disponovat jedním čipem.  Bohužel obráceným způsobem načtení nelze, protože družinový čip je bezpečnější než čip do jídelny.  Pokud dítě odchází ze školní družiny samo, čip nepotřebuje.

INFORMACE K TERMINÁLU

 MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU

JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

VE SKOLE     Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat po skončení vyučování do 17:00 hod.

OBED VYCKEJTE     Jedná se hlavně o dny, kdy je velký provoz v jídelně a může se stát, že nejsme v oddělení v době, kdy už by jsme měly být.  V systému se nám však  dítě  zobrazí a proto nemusíte znovu čipovat, dítě odešleme ihned po návratu z jídelny.

VYCHAZKA     Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí  v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 hod.

HRISTE     Jedná se o pobyt na školním dvoře a pro Vás informace, že  nevstupujete do školy,  i když se Vám budou dveře otvírat.  V systému se nám dítě zobrazí a vy čekáte před školou, dítě budeme pouštět brankou ze školního dvora.

AKCE MIMO SKOLU    Jedná se o různé celodružinové akce nebo akce kroužku.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro Vaše děti.

 

V souvislosti se zavedením nového čipového systému došlo ke změně řádu školní družiny. 

Řád školní družiny k seznámení zde:řád ŠD 2018 platný  od 1.2.2019