Chystáme jazykově poznávací pobyt – “Londýn, Stonehenge“

7 listopadu, 2016 10:07 am

Na duben 2017 je školou naplánován jazykově poznávací pobyt v Anglii. Primárně je určen žákům osmých tříd.Zájezd lze však doplnit i žáky ze sedmých či devátých tříd. Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout u pana učitele Mgr. Ondřeje Hofmana. Na možnost přijetí na studijní pobyt hraje roli rychlost odevzdání přihlášek a také žákův školní prospěch.

Škola tímto pobytem chce navázat na dvě předcházející úspěšné akce a vytvořit pro žáky převážně osmých tříd tradici, aby mohli uplatnit anglický jazyk v zemi, kde se tímto jazykem běžně mluví.

autor foto: Andrew Dunn (Wikipedia user Solipsist) – Vlastní dílo, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191711

17-301 PMS Londýn Stonehenge

20151108_100335