Čarodějnické spaní ve škole

27 dubna, 2023 10:49 pm

Jako každý rok, tak i letos, jsme s našimi prvňáčky oslavili konec dubna čarodějnickým sletem spojem s přespáním ve škole. Podvečer jsme strávili na školním dvoře, kde nás čekaly nelehké úkoly, jejichž splnění nás začlení do právoplatného spolku čarodějů a čarodějnic. Každý by si myslel, že jízda na koštěti, čarodějný flus či hod, nebo hledání pukavce je věc zcela jednoduchá, ale opak je pravdou. Mi jsme však tyto nelehké úkoly s přehledem zvládli a stali jsme se po zásluze členy výše uvedeného spolku. Naše úsilí jsme završili přespáním ve škole, na které jsme se moc těšili.