Čarodějné spaní ve škole

29 dubna, 2022 8:22 am

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se naše škola změnila ve školu čarodějů a čarodějnic. 40 dětí z prvního a druhého oddělení školní družiny se rozhodlo, že složí čarodějnou zkoušku a vstoupí tak do Federace čarodějů a čarodějnic ČR. Zkoušky do těchto řad však nejsou vůbec jednoduché. Děti musely splnit několik úkolů jako například kočičí závody, hod pařátkem, hledání pukavce, čarodějný flus, opékání ježků, sezení na lopatě a házení Jeníčka do pece a samozřejmě nemohlo chybět slalom a jízda na koštěti. Děti všechny úkoly zdárně zvládly a tak za odměnu mohly spát ve škole, získaly čarodějnický list a letecký průkaz čarodějnic.