Angličtinář ročníku – proběhla anglická olympiáda v 5. třídě

11 března, 2016 12:45 pm

V tomto týdnu proběhla v pátých třídách anglická olympiáda „Angličtinář ročníku“.  Žáci zde měli prokázat všeobecnou znalost tohoto jazyka zahrnující slovní zásobu a gramatická pravidla a také jejich schopnosti v porozumění mluveného a psaného textu.  Po vyhodnocení všech testových materiálů byli odměněni tři žáci


s celkově nejvyšším dosaženým výsledkem v ročníku. Věcnými cenami byli obdarováni i nejlepší žáci v rámci jednotlivých tříd.

1. místo: Lukáš Matoušek
2. místo: Adam Skalický
3. místo: Julie Čoupková

Nejlepší výsledek v 5. A: Lukáš Matoušek
Nejlepší výsledek v 5. B: Barbora Sehnalová, Adéla Zralá a Vít Hložek

Všem vítězům patří velká gratulace.

Mgr. Ondřej Hofman

CAM01565 CAM01567

 

 

 

CAM01568