Anglický divadelní klub TinG

12 září, 2019 11:50 am

Chcete, aby se vaše děti anglicky nejen učily, ale také mluvily? V našem Anglickém divadelním klubu mají děti příležitostí rozvíjet své jazykové znalosti. TinG letos poprvé otevírá čtvrtou skupinu, a to v Židenicích, Vojanova 1, Brno.

Náš klub hraje pouze v anglickém jazyce. Na počáteční úrovni angličtiny vašich dětí nezáleží! Vše se společně doučíme. Během dvouhodinových setkání se děti seznamují se základními divadelními technikami, zdokonalují se v anglickém jazyce, tvoří a následně nacvičují představení, které dvakrát ročně hrají v divadle Barka pro rodiče a své kamarády.

V období jarních i letních prázdnin se TinG setkává na příměstských divadelních táborech s angličtinou, které jsou také zakončené závěrečným vystoupením. Díky TinG si děti rozvíjí slovní zásobu, seznamují se s novými gramatickými jevy v angličtině a intenzívně procvičují vše, co se naučily ve škole. Divadelní techniky zase v dětech podporují zdravé sebevědomí, schopnost spolupracovat, schopnost improvizovat a schopnost pracovat se svými emocemi.

Setkání se konají každou středu. Bližší informace vám ráda poskytne lektorka Věra Quinn.
Tel.: 775 999 957, ting.brno@gmail.com, www.tingbrno.cz